052-2530393

אודות

 

מטרות וערכים: 

 התחייבות לפעול להגנה על זכויות הפנסיה.

  דאגה לזכויות הדיור של גמלאי ישראל ע"י הקמת מתחמי "דיור מוגן קהילות ירוקות חכמות".

 הגדלת סל הבריאות והשירות הרפואי לגמלאים.

 פעילות לפתיחת מוסדות התרבות והחינוך בפני הגמלאים.

  

להוביל לתוכנית לאומית לגמלאים: בריאות, סיעוד, תעסוקה, פנאי ודיור חליפי.

 

מטרת התכנית לייצר לאוכלוסיית הגמלאים הזדמנויות חדשניות ומגוונות לדיור, תעסוקה, בריאות, פנסיה ומיצוי זמן פנוי, בתנאים נוחים, במחיר מונגש ובר השגה למעמד הביניים.

התכנית תקדם אכלוס מאה שבעים אלף יחידות דיור מוגן לגמלאים בעשור הקרוב, בתנאים נוחים וזולים מההיצע כיום.  במקביל למעבר הגמלאים לדיור החליפי יתפנו דירותיהם לאכלוס צעירים המחפשים דיור במרכזי הערים.

 

אנחנו קבוצה קואופרטיבית מאוגדת "בעסק חברתי" שהיא קהילה ירוקה.

החזון לגרום לשינוי תודעתי עמוק בתחום איכות החיים: פנאי , בריאות ,תזונה וספורט. 

נוביל לתוכנית לאומית לגמלאים: בריאות ,סיעוד ,תעסוקה ,פנאי ודיור חליפי. 

מטרת התכנית ליצר לאוכלוסיית הגמלאים הזדמנויות חדשניות ומגוונות לדיור, תעסוקה, בריאות, פנסיה ומיצוי זמן פנוי, בתנאים נוחים וברי השגה למעמד הביניים.

התכנית תקדם אכלוס מאה שבעים אלף יחידות דיור מוגן לגמלאים בעשור הקרוב, בתנאים נוחים וזולים מההיצע כיום.  במקביל למעבר הגמלאים לדיור החליפי יתפנו דירותיהם לאכלוס צעירים המחפשים דיור במרכזי הערים.

 

הפעילות המשותפת תכלול:

סדנאות מטיילות, הרצאות, טיולי תרפיה בטבע ,טיולים גיאוגרפים, בריאות, תזונה, צמחי מרפא ומאכל, טיולים מזמרים, פוטותרפיה, טיולי צילום, מורשת היסטוריה.

סדנאות שטח - המשלבת תרגול, הליכה בטבע ותכנים מרתקים.

סמינרים: 3-13 מפגשים להתנעת והטמעת תהליכים בשילוב תרומה לקהילה ועשייה חברתית סביבתית.

 

גמלאי ישראל היא התאגדות שנוסדה במטרה לטפל או לקדם אתגר חברתי וסביבתי ,אחריות חברתית ,עזרה הדדית ,צדק חברתי סביבתי וסולידריות תוך שימוש בכלים ושיטות ניהול עסקיות.

השיטה בה נפעל תבוסס על עסק חברתי קואופרטיבי מכוון לשורת רווח כפולה - פיננסית וחברתית סביבתית.

מטרתו הראשונה של הקואופרטיב היא קידום המטרה החברתית באמצעות פעילות עסקית, תוך כוונה שהרווחים יהיו מקור המימון העיקרי אם לא היחיד שלו. 

 

התחייבות לפעול להגנה על זכויות הפנסיה.

דאגה לזכויות הדיור של גמלאי ישראל ע"י הקמת מתחמי "דיור מוגן קהילות ירוקות חכמות".

הגדלת סל הבריאות והשירות הרפואי לגמלאים.

פעילות לפתיחת מוסדות התרבות והחינוך בפני הגמלאים.

 

במה אנחנו מאמינים:

 

 1. נפעל למען הגמלאים בדרך של סיוע ו/או עזרה הדדית בכל מקרה שיהא בו צורך ליחידים ו/או לקבוצות ו/או לאלמנים ואלמנות ו/או לשארים של הגמלאים, למשפחות מצוקה ו/או למי שתמצא לנכון ועל פי חוק העמותות בכל הקשור לסיוע ו/או לעזרה הדדית בין חבריה.
 2. נפעל לשמירת וקידום כל צרכיהם הייחודיים של הגמלאים, תוך שינוי סדר היום הכלכלי של נבחרי הציבור:
 3. נפעל לקדם בכנסת חוקים סוציאליים שבמרכזם הדאגה לציבור הגמלאים.
 4. נפעל ליצירת רפואה שתתייחס למצב הרפואי והאילוצים הבריאותיים הייחודיים של הגמלאים.
 5. נפעל לשיתוף הגמלאים בגופים המקבלים החלטות בתחומים הנוגעים לרווחתם.
 6. פעלו לקדם את חוק הפנסיה הממלכתי.
 7. גמלאי ישראל נפעל להגדלת תשלומי הביטוח הלאומי לזכאים שאין להם פנסיה, וכן להבטחת שכר מינימום לכל גמלאי. קיצבת הביטוח הלאומי תוצמד לשכר הממוצע במשק בחוק במגמה שתהיה לפחות 25% ממנו.
 8. נפעל להגדלת סל התרופות, לרבות הכנסת תרופות מצילות חיים לסל. כמו כן תפעל להשתתפות המדינה במימון שירותי בריאות נוספים, בהם טיפולי שיניים, טיפולים נפשיים וטיפולים סיעודיים לגמלאים.
 9. נפעל להרחבת "חוק האזרח הוותיק" גם לנושאי תשתיות: תשלומי מים, ביוב, חשמל, גז, דלק לחימום ביתי, ועוד.
 10. נפעל למען זכאות גמלאי לדיור מוגן מכוח חוק הבריאות הממלכתי.
 11. נפעל להשגת דיור מוגן מסובסד לאוכלוסיה הבוגרת.
 12. נפעל להבטחת איכות החיים ויצירת מקורות תעסוקה לאזרח הוותיק.
 13. נפעל להכנסת שינויים מהותיים בחוק הסיעוד והתאמתו לעליית תוחלת החיים.
 14. נפעל להנהגת חוק פנסיה חובה על כל אזרחי המדינה (עובד ומעביד כאחד), כולל עצמאים ועקרות בית. יוגדרו פרמטרים לסל צריכה מינימלי לצורך קביעת ריצפה לחישוב הפנסיה שתובטח ע"י המדינה.
 15. גמלאי ישראל תמשיך להיאבק על רשת ביטחון של האוצר שתיועד לסיוע לגמלאים שנפגעו או ייפגעו מהעלאת גיל הפרישה, לשמירת ערך הפנסיה והקטנת השחיקה, להנחה בארנונה, לזכאות פנסיית שארים של בת-זוג של גמלאי שנישא שנית לפני שנפטר, להשוואת זכויות אלמן ואלמנה, תקציב לאשפוז חולים סיעודיים, ועוד.
 16. אנו מאמינים שתפקידה של המדינה הוא לדאוג לכך שבפני כל ילד או ילדה יעמדו כל האפשרויות לגדול ולהתפתח בהתאם לכישוריהם ללא קשר למעמדם החברתי-כלכלי או לשאלה מאיפה באו.
 17. אנו מאמינים שתפקידה של המדינה הוא לדאוג לכל אזרח שהגיע לגיל הפנסיה על מנת שיוכל לחיות בכבוד וליהנות משנות הפרישה שלו ללא דאגה או מצוקה. במיוחד אמורים הדברים לגבי ניצולי השואה שעדיין חיים בינינו.